Search
Close this search box.

Document Shredding Wales / Gwasanaeth Dinistrio Dogfennau Cymru

"Keeping it Confidential"

To order sacks just fill in the Quick Quote form or call 078091 46308

Secure Document Shredding Wales

Dod I Ben provides secure paper shredding services throughout Wales. Confidential information is collected in either durable polyurethane shredding bags with numbered security ties, peel and seal paper sacks or secure containers. D.I.B. is fully certified by National Resources Wales (NRW) and fully insured. The collection vehicle is unmarked for added protection and is locked in transit and tracked. The premises where the documents are destroyed is monitored by CCTV. Everything collected is shredded to BS 15713 level 3 and a Certificate of Destruction is supplied. We also provide confidential waste collection as a part of our archive storage services, 

FOR A FREE SECURE SHREDDING QUOTATION

Fully audited waste destruction service.

D.I.B. will ensure full compliance with current legislation to include ISO 9001 Quality Management and security standards BS EN 15713 certification framework.

The number one priority is service, followed closely with value for money and customer satisfaction.

All Confidential material are handled by myself, Ben Williams, I am CRB/DBS checked and clear, holding no criminal records.

If your current service provider does not meet your expectations – give me a call. I can guarantee a competitive price and shredding/archive service to suit your needs.

Call : 07809 146308 for an informal chat or meeting to suit you.

‘Rhowch Gynug I Gymro’
CRB
100%
CRB checked and clear
ISO 9001
100%
ISO 9001 Quality Management and security standards
BS15713
100%

Quality Management and Security Standards

DESTRUCTION
100%

Same day destruction

Quick Quote

Cyniga Dod I Ben wasanaeth gwaredu papur cyfrinachol sy’n llwyr olrheiniadwy, hollol ddiogel a chyfrinachol. Mae’r ganolfan yng Nghanolbarth Ceredigion ac yn gwasanaethu ledled Cymru. Mae’r deunydd cyfrinachol yn cael eu gasglu mewn bocsys (cloedig) neu sachau solet hirbarhaol (wedi’u selio â rhif). Mae D.I.B yn drwyddedig gan C.N.C ac yn meddu ar yswiriant llawn. Cedwir cerbydau clir heb di arwyddio ar gyfer diogelwch ychwanegol, dan glo tra’n teithio a chaiff ei dracio. Cedwir yr adeilad lle gwaredir y dogfennau yn ddiogel gan CCTV.

Dinistrir popeth mae D.I.B yn casglu i safon 3 BS 15713 fel safon ofynnol (traws dorri) o fewn 24 awr .Darperir Tystysgrif Dinistrio yn rhad ac am ddim. Mae’r Fusnes yn cael eu reoli Ansawdd ISO 9001 a fframwaith ardystio BS EN 15713.
Gwasanaeth da yw’r prif flaenoriaeth gyda gwerth am arian. Mae sicrhau cwsmeriaid bodlon yn bwysig i D.I.B.

Os nad yw eich darparwr gwasanaeth dinistrio dogfennau cyfrinachol yn cwrdd â’ch disgwyliadau – rhowch alwad I Dod I.Ben . Gallwn sicrhau gwasanaeth ardderchog am bris cystadleuol.

Ffoniwch ar 07809146308 am fwy o wybodaeth neu gyfarfod os dyna’ch dymuniad.

‘Rhowch gynnig I Gymro’

email

info@dibshredding.co.uk

phone

07809 146308