skip to Main Content

The list of documents that, in the wrong hands, could harm your competitiveness, viability or reputation. Our confidential document disposal services eliminates this risk.

 • customer records
 • marketing plans
 • financial reports
 • internal memoranda
 • minutes of meetings
 • payroll data
 • costings
 • rough Notes

These are just a few of the types of information that could embarrass or compromise your company if not disposed of securely.

We can offer a solution to your confidential waste problem, be it large or small.

Get a quick quote for confidential document disposal.

Every time you throw documents away you do two things:

 • You risk someone else obtaining information you do not want them to have.
 • You risk breaking the law by not safeguarding information in your possession.
 • Mae’r rhestr o ddogfennau a allai newidio eich busnes a’ch enw da pe disgynnent i’r dwylo anghywir yn ddi ben draw.
 • Cofnodion cwsmer
 • Cynlluniau marchnata
 • Adroddiadau cyllidol
 • Memoranda mewnol
 • Cofnodion cyfarfodydd
 • Data cyflogres
 • Costau
 • NodiadauDim ond ychydig enghreifftiau o fathau o wybodaeth a allai greu embaras neu beryglu eich cwmni.Gallaf ddatrys eich problem gwastraff cyfrinachol boed fawr neu fach.Bob tro byddwch yn gwaredu dogfennau, gwnewch ddau beth:
 • Cymerwch y risg o rywun yn darganfod gwybodaeth nad ydych am ei rannu.
 • Cymerwch risg o dorri’r gyfraith wrth beidio a sicrhau llwyr ddiogelwch i wybodaeth sydd gennych yn eich meddiant.Dinistriaf eich holl bapur cyfrianchol gyda’r diogelwch pennaf.
Back To Top
×Close search
Search