Search
Close this search box.

Secure Shredding Services

Confidential Document Disposal - Regular or Ad hoc collections to suit your needs

Option 1

Self Seal Paper bags – Very popular offering full security. Our strong single ply paper sacks have a peel & seal type mouth and are safely shredded including contents without the bags being opened.

Reusable polypropylene sacks with numbered security ties.
Again popular, flexible for all round the office and store very well.
They hold up to 25kg and offer a very efficient system.
All sacks are fully branded and bilingual Welsh/ English, samples available on request

FOR A FREE SECURE SHREDDING QUOTATION

Get a quick quote for personal or commercial shredding services.

Option 2 – Lockable consoles.

Ideal for a communal office set up ensuring all desk side data notes are correctly disposed of. Our secure bins can be collected on regular pre arranged dates/times ensuring a managed secure system.

Option 3 – Bulk or Archive collection

D.I.B. can also offer one-off collections. This service is suitable for archive document destruction, office clear outs and end of financial year clearance. D.I.B. can offer a discounted price for larger collections.

Rheolaidd neu Casgliad ad hoc

Opsiwn 1

Bagiau papur hunan seliol. Mae’r sachau yma eto’n boblogaidd iawn. Maent yn cynnig opsiwn diogel iawn. Caiff y bagiau a’u cynnwys eumalu yn gyfan heb eu hagor.

Sachau polypropylen y gellir eu hailddefnyddio gyda thagiau diogelwch wedi’u rhifo . Mae’r sachau yn boblogaidd iawn, hyblyg ar gyfer swyddfa ac yn storio’n dda iawn. Maent yn dal hyd at 25kg ac yn cynnig system effeithlon iawn.

Nodir y sachau yn ddwyieithog a chlir. Samplau ar gael pe dymunir.

Opsiwn 2 –Consolau cloi.

Delfrydol ar gyfer swyddfa cymunedol ble gellir gwaredu data o’r ddesg yn syth ac yn gywir. Gall ein biniau diogel gael eu casglu yn rheolaidd ar amser penodedig er sicrhau trefniant cymwys a diogel• Cist Sachau Diogel• Cist Bin Diogel• Bin ar Olwynion Diogel

Opsiwn 3- Casgliad blynyddol Archif

Os yw eich anghenion yn flynyddol , gallaf gynnig pris gostyngol ar gyfer casgliadau mwy na’r arfer. Gyda threfn ymroddedig o gasglu, dychwelyd yn syth i’r ganolfan ddinistrio sicrheir cadwyn ddi-dor o ddiogelwch.